اکسس پوینت داخلی
Dual Band - 2.4 & 5GHz
استاندارد 802.11a/b/g/n/ac
شعاع پوشش 122 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت داخلی
Dual Band - 2.4 & 5GHz
استاندارد 802.11a/b/g/n
شعاع پوشش 122 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت داخلی
باند 2.4 گیگاهرتز
استاندارد 802.11b/g/n
شعاع پوشش 183 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت داخلی
باند 2.4 گیگاهرتز
استاندارد 802.11b/g/n
شعاع پوشش 122 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت خارجی
Dual Band - 2.4 & 5GHz
استاندارد 802.11a/b/g/n/ac
شعاع پوشش 183 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت خارجی
باند 2.4 گیگاهرتز
استاندارد 802.11b/g/n
شعاع پوشش 183 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت خارجی
باند 5 گیگاهرتز
استاندارد 802.11a/n
شعاع پوشش 183 متر
افزودن به سبد خرید
اکسس پوینت داخلی/خارجی
باند 2.4 گیگاهرتز
پهنای باند 150Mbps
استاندارد 802.11b/g/n
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه