رادیو وایرلس باند 5 گیگاهرتز
مبتنی بر RB912UAG-5HPnD
تکنولوژی MIMO 2x2
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس باند 5 گیگاهرتز
مبتنی بر RB411AH
تکنولوژی MIMO 2x2
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس پرظرفیت باند آزاد
باند 24 گیگاهرتز
انتقال دیتا تا 1.4Gbps
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس پرظرفیت باند آزاد
باند 5 گیگاهرتز
انتقال دیتا تا 1Gbps
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 300Mbps
انتقال دیتا تا 200Mbps
آنتن داخلی 25dB
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 300Mbps
انتقال دیتا تا 200Mbps
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 150Mbps
انتقال دیتا تا 100Mbps
آنتن داخلی 23dB و 27dB
افزودن به سبد خرید
رادیو وایرلس باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 300Mbps
انتقال دیتا تا 200Mbps
آنتن داخلی 16/19/22/25dB
افزودن به سبد خرید
رادیو باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 300Mbps
انتقال دیتا تا 200Mbps
آنتن داخلی 16dB
افزودن به سبد خرید
رادیو باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 300Mbps
انتقال دیتا تا 200Mbps
آنتن داخلی 16dB
افزودن به سبد خرید
رادیو باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 300Mbps
انتقال دیتا تا 200Mbps
آنتن داخلی 13dB
افزودن به سبد خرید
رادیو باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 150Mbps
انتقال دیتا تا 125Mbps
توان خروجی 500mW
افزودن به سبد خرید
رادیو باند 2.4 و  5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 150Mbps
انتقال دیتا تا 125Mbps
افزودن به سبد خرید
رادیو باند 5 گیگاهرتز
پهنای باند تا 150Mbps
انتقال دیتا تا 125Mbps
توان خروجی 1300mW
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه