دوربین تحت شبکه اسپید دام
رزولوشن 1.3MP با زوم 18 برابر
لنز متغیر 4.7 تا 84.6 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه اسپید دام
رزولوشن D1 با زوم 29 برابر
لنز متغیر 3.6 تا 104.4 میلی متری
سنسور 1/4 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه صنعتی
2 مگاپیکسل
لنز متغیر 2.8 تا 8 میلی متری
سنسور 1/2.8 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه صنعتی
1.3 مگاپیکسل
لنز متغیر 2.8 تا 8 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه اسپید دام
2 مگاپیکسل با زوم 20 برابر
لنز متغیر 4.7 تا 94 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص شرایط آب و هوایی سخت
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه اسپید دام
2 مگاپیکسل با زوم 20 برابر
لنز متغیر 4.7 تا 94 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه بولت
3 مگاپیکسل
لنز متغیر 3 تا 9 میلی متری
سنسور 1/2.8 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه بولت
2 مگاپیکسل
لنز متغیر 3 تا 9 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه دام
2 مگاپیکسل
لنز متغیر 3 تا 9 میلی متری
سنسور 1/2.7 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه بولت
1 مگاپیکسل
لنز متغیر 3 تا 9 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه بولت
2 مگاپیکسل
لنز ثابت 6 میلی متری
سنسور 1/2.7 اینچ CMOS
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه دام
1 مگاپیکسل
لنز ثابت 3 یا 6 میلی متری
سنسور 1/3 اینچ CMOS
مخصوص فضای داخلی
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه دام
1 مگاپیکسل
لنز ثابت 3.6 میلی متری
سنسور 1/4 اینچ CMOS
مخصوص فضای داخلی
افزودن به سبد خرید
دوربین تحت شبکه اسپید دام
1.3 مگاپیکسل با زوم 20 برابر
لنز متغیر 4.7 تا 94 میلی متری
دید در شب تا شعاع 120 متر
مخصوص فضای باز
افزودن به سبد خرید
قیمت: 44،630،000 ريال
دوربین تحت شبکه اسپید دام
2 مگاپیکسل با زوم 20 برابر
لنز متغیر 4.7 تا 94 میلی متری
دید در شب تا شعاع 100 متر
افزودن به سبد خرید
صفحه از 3 مورد در صفحه