تین کلاینت قابل حمل
مبتنی بر ویندوز

صفحه نمایش 14 اینچی

افزودن به سبد خرید
تین کلاینت مبتنی بر ویندوز
پشتیبانی از:
Citrix ICA/HDX
Microsoft RDP
VMware View
افزودن به سبد خرید
تین کلاینت مبتنی بر ویندوز
پشتیبانی از:
VMware View
Citrix XenDesktop وCitrix XenApp
Microsoft RDP 

افزودن به سبد خرید
تین کلاینت مبتنی بر لینوکس
پشتیبانی از:
Citrix ICA/HDX
Microsoft RDP
V
Mware View

افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه